[Kari Bremnes] En stemme i Athen (아테네에서 들었던 목소리) (Over en By)

[Kari Bremnes] En stemme i Athen (아테네에서 들었던 목소리) (Over en By)
https://youtu.be/cSGfqvtVC5Y
https://youtu.be/eSZUaw-FR84

En Stemme I Athen
A Voice In Athens
아테네에서 들었던 목소리

Æ kjenn han ikkje godt og det behøv æ ikkje heller.
Han snakke med en stemme som æ syns æ kjenn igjen.
Vi møtes innimellom når det handle om musikk.
Nu kjøre vi i mørket gjennom gaten i Athen.
Og det e gate med uleselige navn.
For æ kan ikkje det greske alfabet.
Men vi kan se Akropolis og snakke litt om linken mellom gudedom og god beliggenhet
---
I do not know him well and I do not need that either.
He speaks in a voice that I think I recognize.
We meet occasionally when it comes to music.
Now we drive in the dark through the street in Athens.
And there is a street with illegible names.
Because I do not know the Greek alphabet.
But we can see the Acropolis and talk a little about the link between deity and good location
---
나는 그 사람을 잘 몰라요. 알 필요도 없었죠.
그는 나를 알고 있는 것 같았어요.
음악을 하며 가끔 만났나 봐요.
지금 우리는 아테네의 밤거리를 드라이브하고 있어요.
이름도 알지 못하는 거리예요.
난 표지판의 그리스어를 읽을 줄 모르거든요.
하지만 우리는 아크로폴리스를 보며 신과의 교감에 대해 조금 이야기할 수 있었어요.

Og så snakke vi om myta på veien te hotellet.
Mens det varme sterke mørket går i blodet som en vin.
Og det e ingenting du ikkje kan fortelle te en fremmed.
Og nu fortell han Marc om å forfølge drømmen sin.
Han har funnet sæ et steinhus på ei øy.
Der havet går i grønt og vinden tar,
Han sir at nu e tida for å leve nye drømma.
Han e ferdig med å leve den han har.
---
And then we talk about the myth of the road tea hotel.
While the warm strong darkness goes in the blood like a wine.
And there's nothing you can not tell a stranger.
And now he tells Marc to pursue his dream.
He has found a stone house on an island.
Where the sea goes green and the wind takes,
He says that now is the time to live new dreams.
He's done living the one he has.
---
우리는 로드티 호텔의 전설에 대해 이야기했어요.
따뜻하고 짙은 어둠이 포도주처럼 피 속으로 스미는 것 같았어요.
이 낯선 사람에게 말할 수 없는 것은 아무것도 없었죠.
그리고 지금 그는 자신의 꿈을 추구하라고 말하고 있어요.
그는 어느 섬에서 돌집을 발견했었대요.
푸른 바다와 바람이 부는 곳,
그는 이제 새로운 꿈을 꾸어야 할 때라고 말해요.
그는 그에게 주어진 삶을 접었었죠.

Og vi snakke om et syndefall, som ingenting va farlig.
Denne kvelden, kanskje bortsett fra en sanselaus trafikk.
Og vi nærme oss fantastiske fortellinge om månen.
Og linken mellom bitter sjokolade og musikk,
Det e alle disse ordan, ikkje sant?
Og æ kommer te å glemme ka han sa.
Men æ kommer tel å huske at han sa det med en stemme.
Som æ alltid skjønne ganske mye av.
---
And we're talking about a fall, as nothing was dangerous.
This evening, maybe apart from a senseless traffic.
And we approach wonderful stories about the moon,
And the link between bitter chocolate and music.
It's all these orders, right?
And I will forget what he said.
But I will remember that he said it in one voice.
As I always understand quite a lot of.
---
우리는 추락에 대해 이야기하고 있지만 위험한 것은 아무것도 없었어요.
오늘 저녁, 무의미한 교통체증만 빼면
우리는 달에 관한 멋진 이야기를 나누고 있어요.
그리고 쌈싸름한 초콜릿과 음악의 연결 고리,
이 말이 다 그렇지 않나요?
나는 그가 했던 말을 기억하지 못할지도 몰라요.
하지만 그가 한 목소리로 말했다는 것은 기억할 것이에요.
나는 언제나 꽤 많은 것을 이해한답니다.

- 작사 : Kari Bremnes
- 영어 : muztext.com
- 번역 : 하늘


* 나의 그리움 (My longing)
= https://skymoon.info/a/PhotoEssay/267
[Kari Bremnes] En stemme i Athen (아테네에서 들었던 목소리) (Over en By) Photo-Image
[Kari Bremnes] En stemme i Athen (아테네에서 들었던 목소리) (Over en By) Photo-Image

https://SkyMoon.info/a/Poem/421  

서(西)해의 기억: 하늘은 넓고 땅도 넓다. 그리고 사람도 넓다 [하늘-서해의 기억]
제목